Over Bengoo

Activiteiten

Studiedagen

De BNVGOO organiseert elk jaar een studiedag (doorgaans op vrijdag). De bijeenkomsten vinden plaats in Nederland of België (Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht of de KU Leuven). Iedere studiedag heeft een eigen thema. De studiedagen zijn tegen gereduceerd tarief toegankelijk voor de leden.  Belangstellenden kunnen een studiedag bijwonen en betalen het volle tarief. Naast uitwisseling van onderzoeksbevindingen beogen de studiedagen vooral te bevorderen dat de leden elkaar ontmoeten in een informele sfeer.

Ledenvergaderingen

Elk jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur legt verantwoording af en informeert de leden over activiteiten gedurende het jaar via nieuwsbrieven en email. De leden brengen hun bezigheden, voornemens etc. in. De inbreng van leden over elk onderwerp kan op elk moment op het mailadres: bengoo@xs4all.nl. Om de twee jaar kiest de vergadering haar bestuursleden. Een kascommissie controleert jaarlijks de financiën van de vereniging.

Emerging researchers

A brand-new initiative of BENGOO aiming to reach out to all young scholars conducting research related to the history of education and offer them the possibility to present their research (findings).

Nieuwsbrieven archief