Agenda

April 23rd, 2022 Emerging researchers conference

April 22nd, 2022 Studienamiddag geschiedenis van de lerarenopleidingen

– – – 1st Bengoo emerging researchers conference – – –

Saturday 23rd April 2022 (9h30 till 16h)

Location: Amsterdam (Exact location TBA)

The Belgian-Dutch Association for the History of Education (BENGOO) aims to stimulate and promote the history of education in Belgium and the Netherlands.

On Friday 22th April 2022 BENGOO will organize a study day on the history of teacher education. Inspired by the current debates about the usefulness and the direction of possible reforms in teacher education, several experts in the field will take a look at the history of teacher education.

We are thrilled to announce that besides organizing a study day on the history of teacher education BENGOO will launch in 2022 its first Emerging Researchers Conference, namely on Saturday 23th April 2022.

By organizing this brand-new initiative BENGOO wants to reach out to all young scholars conducting research related to the history of education and offer them the possibility to present their research (findings).

We hereby would like to invite all master’s students, PhD students and post-docs affiliated to a Belgian and/or Dutch university who focus on historical-pedagogical themes in their ongoing research to send in their applications.

The master’s thesis students are expected to be in a final stage of their research, i.c. the master’s thesis is about to be submitted or has already been submitted. PhD students and postdoctoral researchers are equally welcome and this regardless the particular stage of their research.

The Emerging Researchers Conference will be organized in Amsterdam. The precise format of the meeting still has to be decided upon. The conference will, however, provide ample opportunity to ask questions and engage in fruitful discussions and enable the participants to get to know one another and extend their academic network.

The standard language of the meeting will be English.

Those interested are expected to apply by the 1st of February (12h) at the latest, by sending an e-mail to the BENGOO president (pieter.verstraete@kuleuven.be). All applications should  include at least the following documents:

  • A description of the PhD project or the provisional/final version of the master’s thesis
  • A list of the specific questions you are currently struggling with in your own research
  • A short motivation why the PhD student wishes to participate in this meeting (no more than half a page)

The selected candidates will be informed on 1st March 2022 (12h) at the latest whether they can actively participate in the meeting. The non-retained candidates are of course also very welcome at the meeting.

De lerarenopleidingen: actuele debatten in historisch perspectief

Op vrijdag 22 april 2022 organiseert de BENGOO een studienamiddag over de geschiedenis van de lerarenopleiding. Over de vorm en inhoud van de lerarenopleiding wordt vandaag druk gedebatteerd. Voorbeelden van thema’s waarover de meningen nogal eens uiteenlopen zijn: het niveau van de opleidingen, beginnend bij de entreetoets voor taal en rekenen, en breder over de verhouding theorie en praktijk, de mate van academische kennis in de opleiding (de academische pabo), het actuele dan wel dreigende lerarentekort, alsook het al jaren terugkerende debat over de feminisering van het lerarenkorps.

De discussies over de vorm en inhoud van de lerarenopleiding zijn geen recent fenomeen. In zekere zin zou men kunnen zeggen dat ze teruggaan tot de eerste initiatieven tot institutionalisering van de opleiding van leerkrachten aan het einde van de 19de eeuw. Tijdens de BENGOO-studienamiddag laten we verschillende experten aan het woord die op een toegankelijke manier één of meerdere actuele thema’s met betrekking tot de lerarenopleiding vanuit een historisch perspectief zullen belichten.

Naast een drietal lezingen zal ook een publiek debat worden georganiseerd. In dit panelgesprek laten we verschillende stakeholders van de lerarenopleiding aan het woord over hoe volgens hen de lerarenopleiding er in de toekomst idealiter zou moeten uitzien.

Programma:

12u-12u50:                   Informele broodjeslunch

12u50-13u                    Verwelkoming & introductie studiedag door Prof. Pieter Verstraete (KU Leuven, BENGOO-voorzitter)

13u-13u45:                   Lezing Prof. Mineke van Essen (RUG) – De nieuwe kweekschool van 1920 – Een ambitieuze lerarenopleiding die niet doorging

13u45-14u30:              Lezing Prof. Ruben Van der Linden (UGent) – Over de moeizame plaats van de academische lerarenopleiding in het Vlaamse hoger onderwijslandschap (1929-2019)

14u30-15:00:               PAUZE met koffie, thee en Belgisch/Nederlandse versnaperingen

15u00-15u45:              Lezing Prof. John Exalto (VU) – Oud-studenten kijken terug: oral history als methode voor de geschiedschrijving van de lerarenopleiding

15u45-16u:                   Korte ventilatiepauze

16u-17u:                       Panelgesprek met Isabel Rots (COV), Drs. Simon Van der Wal (NHL Stenden), Eric Westhoek (iPABO) & Geert Kelchtermans (KU Leuven, moderator)

Inschrijven voor de studiedag kan via dit elektronische inschrijvingsformulier. (Deze link wordt binnenkort actief)

  • Leden van de BENGOO betalen 20 euro.
  • Niet-leden van de BENGOO betalen 35 euro.
  • Wil je lid worden van de BENGOO én deelnemen aan de studiedag dan betaal je 25 euro.
  • De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling op rekening NL54 INGB 0751 8225 74 (BIC: INGBNL2A) werd ontvangen. Gelieve de volgende mededeling te gebruiken: “NAAM, VOORNAAM, inschrijving studienamiddag BENGOO.”

PDF Aankondiging studiedag.