Agenda

The Belgian-Dutch Association for the History of Education (BENGOO) aims to stimulate and promote the history of education in Belgium and the Netherlands.

This fall BENGOO will organize a study day on the history of teacher education. Inspired by the current debates about the usefulness and the direction of possible reforms in teacher education, several experts in the field will take a look at the history of teacher education.

De lerarenopleidingen: actuele debatten in historisch perspectief

In het najaar organiseert de BENGOO een studienamiddag over de geschiedenis van de lerarenopleiding. Over de vorm en inhoud van de lerarenopleiding wordt vandaag druk gedebatteerd. Voorbeelden van thema’s waarover de meningen nogal eens uiteenlopen zijn: het niveau van de opleidingen, beginnend bij de entreetoets voor taal en rekenen, en breder over de verhouding theorie en praktijk, de mate van academische kennis in de opleiding (de academische pabo), het actuele dan wel dreigende lerarentekort, alsook het al jaren terugkerende debat over de feminisering van het lerarenkorps.

De discussies over de vorm en inhoud van de lerarenopleiding zijn geen recent fenomeen. In zekere zin zou men kunnen zeggen dat ze teruggaan tot de eerste initiatieven tot institutionalisering van de opleiding van leerkrachten aan het einde van de 19de eeuw. Tijdens de BENGOO-studienamiddag laten we verschillende experten aan het woord die op een toegankelijke manier één of meerdere actuele thema’s met betrekking tot de lerarenopleiding vanuit een historisch perspectief zullen belichten.

Naast een drietal lezingen zal ook een publiek debat worden georganiseerd. In dit panelgesprek laten we verschillende stakeholders van de lerarenopleiding aan het woord over hoe volgens hen de lerarenopleiding er in de toekomst idealiter zou moeten uitzien.

Programma:

12u-12u50:                   Informele broodjeslunch

12u50-13u                    Verwelkoming & introductie studiedag door Prof. Pieter Verstraete (KU Leuven, BENGOO-voorzitter)

13u-13u45:                   Lezing Prof. Mineke van Essen (RUG) – De nieuwe kweekschool van 1920 – Een ambitieuze lerarenopleiding die niet doorging

13u45-14u30:              Lezing Prof. Ruben Van der Linden (UGent) – Over de moeizame plaats van de academische lerarenopleiding in het Vlaamse hoger onderwijslandschap (1929-2019)

14u30-15:00:               PAUZE met koffie, thee en Belgisch/Nederlandse versnaperingen

15u00-15u45:              Lezing Prof. John Exalto (VU) – Oud-studenten kijken terug: oral history als methode voor de geschiedschrijving van de lerarenopleiding

15u45-16u:                   Korte ventilatiepauze

16u-17u:                       Panelgesprek met Isabel Rots (COV), Drs. Simon Van der Wal (NHL Stenden), Eric Westhoek (iPABO) & Geert Kelchtermans (KU Leuven, moderator)

Inschrijven is ter zijner tijd mogelijk.

  • Leden van de BENGOO betalen 20 euro.
  • Niet-leden van de BENGOO betalen 35 euro.
  • Wil je lid worden van de BENGOO én deelnemen aan de studiedag dan betaal je 25 euro.
  • De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling op rekening NL54 INGB 0751 8225 74 (BIC: INGBNL2A) werd ontvangen. Gelieve de volgende mededeling te gebruiken: “NAAM, VOORNAAM, inschrijving studienamiddag BENGOO.”